• شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30

09127102432

02188952581

تهران، خیابان دکتر فاطمی، بین کوچه چهارم و پنجم

پلاک 84, واحد 12
  • English

09127102432

02188952581
تهران، خیابان دکتر فاطمی، بین کوچه چهارم و پنجم، پلاک 84, واحد 12

DESICCANT AIR DRYER

درايـر جـذبي (خشـک کن جـذبی)

هوای فشرده خروجی از کمپرسور دارای مقادیر زیادی رطوبت می باشد که باعث خورندگی ، زنگ زدگی و آسیب به تجهیزاتی همانند جکهای پنوماتیک و ادوات کنترل شده و در نهایت سبب پایین آمدن کیفیت محصول نهایی و ایجاد هزینه های پیش بینی نشده فراوان میگردد، لذا به منظور جلوگیری از ورود آب و رطوبت به خطوط تولید استفاده از درایر ضروری می باشد.

دراير جذبي دامنه وسيعي از نقطه شبنم

را پوشش ميدهد و به 2 روش Heatless و Heated  قابل سفارش هستند.

در این نوع درایرها جذب سطحی یا Adsorption صورت میگیرد. جذب سطحی به معنای جذب یک ماده بر روی فاز جامد است که خواص فیزیکی و ساختار صلب جاذبها را تغییر نمیدهد. در این عمل ماده جذب شده به درون جاذبها (adsorbent) نفوذ نمیکند و صرفاً بر روی سطح آن می نشیند و با برداشته شدن فشار از روی جاذبها، فرصت خروج ناخالصی های جذب شده از روی سطح جاذبها فراهم میشود.

ويژگـيهاي درايـر جـذبي شـرکت صنعـتی نـوآور :

مـدل هـا و مشـخصات فـنی

درایـر جـذبـی

noavar

شرایط عمومی کارکرد درایر جذبی :

noavar co

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با واحد فروش،
با دفتر مرکزی شرکت صنعتی نوآور تماس حاصل فرمائید.