• شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30

09127102432

02188952581

تهران، خیابان دکتر فاطمی، بین کوچه چهارم و پنجم

پلاک 84, واحد 12
  • English

09127102432

02188952581
تهران، خیابان دکتر فاطمی، بین کوچه چهارم و پنجم، پلاک 84, واحد 12

Activated Carbon Tower – Activated Carbon Filter

برج کـربن اکـتیو – فیلـتر کـربن اکـتیو

در اغلب صنایعی که هوای فشرده مستقیماً با محصول نهایی در تماس است مانند صنایع الکترونیکی ، بیمارستانی ، داروسازی ، تولید و بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی و … نیاز به حذف بخارات روغن و بوی باقیمانده از هوای فشرده شده مشهود می باشد. راه حل این مشکل استفاده از برج کربن اکتیو می باشد که با استفاده از گرانول های کربن فعال یا فیلتر المنت کربن فعال امکان جذب ذرات و بخارات روغن موجود در هوای فشرده میسر می شود.

با استفاده از برج – فیلتر کربن اکتیو می توان میزان ذرات آلاینده و بخارات روغن موجود در هوای فشرده را تا 3 ppm کاهش داد.

مـزایای برج کـربن اکـتیو صنـعتی نـوآور

مـدل هـا و مشـخصات فـنی

برج کـربن اکـتیو

noavar

شرایط عمومی کارکرد برج - فیلتر کربن اکتیو :

noavar co

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با واحد فروش،
با دفتر مرکزی شرکت صنعتی نوآور تماس حاصل فرمائید.